ประวัติแพทย์

พญ. เสาวลักษณ์ เพ็ญพัธนกุล

สาขาเฉพาะทาง : แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 

ภาษา :     ไทย, อังกฤษ

 

ปริญญาบัตร

  •      แพทยศาสตร์บัณฑิต จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า เมื่อปี พ.ศ.2555

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จากสถาบันแพทย์ฉุกเฉิน เมื่อปีพ.ศ.2560 จากโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า พ.ศ.2560