ประวัติแพทย์

พญ.นฤมล ธีรนุลักษณ์

สาขาเฉพาะทาง : ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย

 

ภาษา : ไทย, อังกฤษ

 

การศึกษา :

-     แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

วุฒิบัตร :

-     สาขาตจวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปี2555

 

 

 

วัน

เวลา

สถานที่

อังคาร

 - 

-

พฤหัสบดี

15.00  - 20.00 น.

คลินิกผิวหนัง