ประวัติแพทย์

นพ.ภูมิมาศ เอื้อสุขพันธ์ปราณี

สาขาเฉพาะทาง : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคระบบทางเดินอาหาร

hublot replica watches www.uswisssale.net

ภาษา     ไทย, อังกฤษ

 

การศึกษา

  • จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2537

 

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2544
  • ได้รับประกาศนียบัตรสาขาระบบทางเดินอาหารไทย เมื่อปี พ.ศ. 2549

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

อังคาร

10.00 – 20.00 น.

13.00 – 17.00 น.

ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร

อายุรกรรมเฉพาะทาง 2

พุธ

10.00 – 16.00 น.

ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร

พฤหัสบดี

10.00 – 17.00 น.

ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร

ศุกร์

10.00 – 17.00 น.

ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร

เสาร์

10.00 – 17.00 น.

ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร

อาทิตย์