ประวัติแพทย์

พญ.พรปวีณ์ ปัญญากรณ์

สาขาเฉพาะทาง : ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย

ภาษา :  ไทย , อังกฤษ

ปริญญาบัตร :

- แพทย์ศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เมื่อปี พ.ศ. 2554

ได้รับวุฒิ :

- เวชศาสตร์ชะลอวัยฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อปี พ.ศ. 2558

 

 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

-

-

อังคาร

07.30 - 16.00 น.

ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย

พุธ

07.30 - 16.00 น.

ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย

พฤหัสบดี

07.30 - 16.00 น.

ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย

ศุกร์

-

เสาร์

 - 

-

อาทิตย์

08.00 - 15.00 น.

ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย