ประวัติแพทย์

นพ.พงษ์พันธ์ สมบูรณ์

สาขาเฉพาะทาง : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคระบบทางเดินอาหาร

 

ภาษา     ไทย, อังกฤษ

 

การศึกษา

  • จบแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2548

 

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ.2553
  • ได้รับใบรับรอง อนุสาขาอายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินอาหารจากสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2558 

​​

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

08.00 – 20.00 น.

ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร

อังคาร

08.00 – 15.00 น.

ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร

พุธ

08.00 – 12.00 น.

ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร

พฤหัสบดี

08.00 – 12.00 น.

08.00 – 17.00 น.

อายุรกรรมเฉพาะทาง 2

ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร

ศุกร์

08.00 – 12.00 น.

ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร

เสาร์

อาทิตย์

08.00 – 17.00 น.

ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร