ประวัติแพทย์

นพ.กรวสิษฐ์ สัจภาพพิชิต

สาขาเฉพาะทาง : แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

 

ออกตรวจประจำ วิภาราม อ่อนนุช คลินิกเวชกรรม

ภาษา : ไทย, อังกฤษ, จีนกลาง

การศึกษา : จบคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อปี พ.ศ.2562

 

 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

08.00 - 20.00 น.

วิภาราม อ่อนนุช คลินิกเวชกรรม

อังคาร

11.00 - 20.00 น.

วิภาราม อ่อนนุช คลินิกเวชกรรม

พุธ

10.00 - 20.00 น.

วิภาราม อ่อนนุช คลินิกเวชกรรม

พฤหัสบดี

08.00 - 17.00 น.

วิภาราม อ่อนนุช คลินิกเวชกรรม

ศุกร์

08.00 - 13.00 น.

วิภาราม อ่อนนุช คลินิกเวชกรรม