ประวัติแพทย์

พญ. ญาณิศา พงศ์นภารักษ์

สาขาเฉพาะทาง : แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

ภาษา : ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น

การศึกษา : จบคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อปี พ.ศ.2560

 

 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

08.00 -  14.00 น.

อายุรกรรมเฉพาะทาง 1

อังคาร

08.00 -  17.00 น.

อายุรกรรมเฉพาะทาง 1

พุธ

08.00 - 17.00 น.

 อายุรกรรมเฉพาะทาง 1

พฤหัสบดี

13.00 - 20.00 น.

 อายุรกรรมเฉพาะทาง 1

ศุกร์

08.00 - 17.00 น.

 อายุรกรรมเฉพาะทาง 1

เสาร์

-

-

อาทิตย์

-

-