ประวัติแพทย์

พญ. ศิวพร ปราณีนิจ

สาขาเฉพาะทาง : แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

ภาษา : ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น

การศึกษา : จบคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อปี พ.ศ. 2559

 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

08.00 – 13.00 น.

อายุรกรรมเฉพาะทาง 1

อังคาร

​08.00 -17.00 น.

อายุรกรรมเฉพาะทาง 1

พุธ

08.00 – 17.00 น.

อายุรกรรมเฉพาะทาง 1

พฤหัสบดี

-

-

ศุกร์

07.00 - 19.00 น.

อายุรกรรมเฉพาะทาง 1

เสาร์

-

-

อาทิตย์

-

-