ประวัติแพทย์

พญ.ศิรินาถ จุฬาวงศ์สวัสดิ์

สาขาเฉพาะทาง : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคหัวใจ

 

ภาษา      ไทย, อังกฤษ Replica Bvlgari Handbags

 

การศึกษา

  •      จบแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2553

 

วุฒิบัตร

  •      ได้รับวุฒิบัตรสาขา อายุรศาสตร์  จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ เมื่อปี พ.ศ. 2559
  •      ได้รับวุฒิบัตรอายุรศาสตร์ โรคหัวใจและหลอดเลือด จากวชิรพยาบาล เมื่อปี พ.ศ.2562

 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

08.00 – 17.00 น.

คลินิกโรคหัวใจ

อังคาร

08.00 – 20.00 น.

09.00 – 12.00 น.

คลินิกโรคหัวใจ

อายุรกรรมเฉพาะทาง 2

พุธ

08.00 – 17.00 น.

คลินิกโรคหัวใจ

พฤหัสบดี

08.00 – 17.00 น.

คลินิกโรคหัวใจ

อาทิตย์

08.00 – 17.00 น.

คลินิกโรคหัวใจ