ประวัติแพทย์

นพ.กฤตนัย ตั้งสกุล

สาขาเฉพาะทาง : ศัลยแพทย์ทั่วไป

ภาษา :     ไทย, อังกฤษ

 

การศึกษา

    - จบคณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี 2555 

วุฒิบัตร

    -  ได้รับวุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ จากคณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวอทยาลัยมหิดล เมื่อปี 2560

 

 

วัน

เวลา Replica Handbags

สถานที่

จันทร์

08.00-17.00 น.

ห้องผ่าตัด

อังคาร

08.00 – 12.00 น.

12.00 - 17.00 น.

ศัลยกรรม (ปกส.)

ศูนย์ศัลยกรรม/ห้องฉุกเฉิน

พุธ

08.00 – 20.00 น.

ศูนย์ศัลยกรรม

พฤหัสบดี

08.00 – 12.00 น.

12.00 - 17.00 น.

ศูนย์ศัลยกรรม

ศัลยกรรม  (ปกส.)

ศุกร์ -

-

อาทิตย์

09.00 - 16.00 น.

12.00 – 16.00 น.

ห้องฉุกเฉิน

ศูนย์ศัลยกรรม