ประวัติแพทย์

นพ.กิติพงษ์ เงาจารุวงศ์

สาขาเฉพาะทาง : แพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคระบบทางเดินหายใจ

 

ภาษา      ไทย, อังกฤษ Replica Bvlgari Handbags

 

การศึกษา

  •      จบแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อปี พ.ศ.2551

 

วุฒิบัตร

  •      ได้รับวุฒิบัตรสาขาอายุศาสตร์ทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤตทางเดินหายใจ จากโรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อปี พ.ศ.2561

 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

10.00 – 12.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

อังคาร

10.00 – 12.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

พุธ

10.00 – 12.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

พฤหัสบดี

10.00 – 12.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

อาทิตย์

10.00 – 12.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2