ประวัติแพทย์

นพ.กิตติพัฒน์ ทองเล็ก

สาขาเฉพาะทาง : ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

ภาษา     ไทย, อังกฤษ

 

การศึกษา

  •      แพทยศาสตร์บัณฑิต  จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า ปีพ.ศ.2555

วุฒิการศึกษา

  •      ได้รับวุฒิบัตรสาขาศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ปีพ.ศ.2562

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

08.00 – 17.00 น.

ศูนย์ศัลยกรรม

พุธ

08.00 – 17.00 น.

ศูนย์ศัลยกรรม

พฤหัสบดี

08.00 – 12.00 น.

08.00– 17.00 น.

ศัลยกรรม (ปกส.)

ศูนย์ศัลยกรรม

ศุกร์

08.00 – 20.00 น.

13.00 – 15.00 น.

ศูนย์ศัลยกรรม

ศัลยกรรม (ปกส.)

เสาร์

08.00 – 11.00 น.

08.00 – 17.00 น.

ศัลยกรรม (ปกส.)

ศูนย์ศัลยกรรม

อาทิตย์