ประวัติแพทย์

พญ.ปิยนุช น้อยเลิศ

สาขาเฉพาะทาง : กุมารแพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคติดเชื้อ

 

ภาษา      ไทย, อังกฤษ

 

การศึกษา

  •      จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล เมื่อปี พ.ศ.2551

วุฒิบัตร

  •      ได้รับวุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ และอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ จากวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกฏเกล้า เมื่อปี พ.ศ.2557

 

วัน

เวลา

สถานที่

อังคาร

08.00 – 17.00 น.

คลินิกกุมารเวช ชั้น 4

พุธ

07.00 –  12.00  น.

คลินิกกุมารเวช ชั้น 4

พฤหัสบดี

09.00 – 17.00 น.

คลินิกกุมารเวช ชั้น 4

ศุกร์

07.00 –  20.00  น.

คลินิกกุมารเวช ชั้น 4

เสาร์

10.00 – 20.00 น.

คลินิกกุมารเวช ชั้น 4