ประวัติแพทย์

กภ.พัชราภรณ์ ศรีพรหม

สาขาเฉพาะทาง : นักกายภาพบำบัด

ภาษา :     ไทย, อังกฤษ

 

การศึกษา  

-  จบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (กายภาพบำบัด) จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Automatic Watches

IWC Replica Watches