ประวัติแพทย์

กภ.ณัฐวดี รุ่งอุดมสินสกุล

สาขาเฉพาะทาง : นักกายภาพบำบัด

ภาษา :     ไทย, อังกฤษ

 

การศึกษา  :  

-  จบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (กายภาพบำบัด) จากมหาวิทยาลัยมหิดล