ประวัติแพทย์

กภ.พิมพ์ชนก ชื่นพิมลชาญกิจ

สาขาเฉพาะทาง : นักกายภาพบำบัด

 

ภาษา :     ไทย, อังกฤษ

 

การศึกษา  :  

-  จบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (กายภาพบำบัด) จากมหาวิทยาลัยมหิดล