ประวัติแพทย์

นพ.วรานิจ มงคลศิวพร

สาขาเฉพาะทาง : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคหัวใจ

ภาษา :     ไทย, อังกฤษ

การศึกษา

  • จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี 2554

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด จากวชิรพยาบาล เมื่อปี2562

 

 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

11.00 – 17.00 น.

ศูนย์โรคหัวใจ

อังคาร

08.00 – 17.00 น.

ศูนย์โรคหัวใจ

พุธ

08.00 – 20.00 น.

ศูนย์โรคหัวใจ

พฤหัสบดี

08.00 – 20.00 น.

ศูนย์โรคหัวใจ

เสาร์

08.00 – 17.00 น.

ศูนย์โรคหัวใจ