ประวัติแพทย์

พญ.กชกร สิทธินามสุวรรณ

สาขาเฉพาะทาง : กุมารแพทย์เฉพาะทาง ด้านต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

ภาษา :     ไทย, อังกฤษ

การศึกษา

  • จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี 2557

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ จากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เมื่อปี 2561
  • ได้รับวุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อปี 2563

 

วัน

เวลา

สถานที่

อังคาร

 – 

 – 

พุธ

 – 

 – 

พฤหัสบดี

 – 

 – 

ศุกร์

 – 

 – 

อาทิตย์

 – 

 –