ประวัติแพทย์

พญ.วัลภา ศักดิ์ฤทธิชัย

สาขาเฉพาะทาง : แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

​ออกตรวจประจำ วิภาราม อ่อนนุช คลินิกเวชกรรม

 

ภาษา     ไทย, อังกฤษ

 

การศึกษา

  • จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อปี พ.ศ. 2560

 

วัน

เวลา

สถานที่

อังคาร

08.00 – 18.00 น.

วิภาราม อ่อนนุช คลินิกเวชกรรม

พุธ

08.00 – 18.00 น.

วิภาราม อ่อนนุช คลินิกเวชกรรม

พฤหัสบดี

10.00 – 20.00 น.

วิภาราม อ่อนนุช คลินิกเวชกรรม

ศุกร์

10.00 – 20.00 น.

วิภาราม อ่อนนุช คลินิกเวชกรรม

เสาร์

08.00 – 12.00 น.

วิภาราม อ่อนนุช คลินิกเวชกรรม