ประวัติแพทย์

นพ.ธนชัย ศุภนาม

สาขาเฉพาะทาง : ศัลยแพทย์ทั่วไป

 

ภาษา      ไทย, อังกฤษ Replica Bvlgari Handbags

 

การศึกษา

  •      จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อปี พ.ศ.2557

 

วุฒิบัตร

  •      ได้รับวุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อปี พ.ศ.2562

 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

08.00 – 20.00 น.

ศูนย์ศัลยกรรม

อังคาร

08.00 – 17.00 น.

ศูนย์ศัลยกรรม

พุธ

08.00 – 17.00 น.

ศูนย์ศัลยกรรม/ห้องผ่าตัด

พฤหัสบดี

08.00 – 17.00 น.

ศูนย์ศัลยกรรม

ศุกร์

08.00 – 17.00 น.

ศูนย์ศัลยกรรม/ศัลยกรรม (ปกส.)

เสาร์

08.00 – 17.00 น.

12.00 – 17.00 น.

ห้องฉุกเฉิน

ศัลยกรรม (ปกส.)