ประวัติแพทย์

พญ. สุจิมา ตั้งจินตนาการ

สาขาเฉพาะทาง : รังสีแพทย์

panerai replica watches www.paneraiswissclone.info

ภาษา :     ไทย, อังกฤษ

 

การศึกษา

  •      จบคณะแพทยศาสตร์บัณทิต จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อปี พ.ศ. 2556

วุฒิบัตร

  •      ได้รับวุฒิบัตรสาขา รังสีวิทยาวินิจฉัย จากโรงพยาบาลพระมงกฎเกล้า เมื่อปี พ.ศ. 2561 

  •      ได้รับวุฒิบัตรสาขา อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท จากโรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อปี 2564 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

08.00 – 17.00 น.

แผนกรังสีวิทยา

อังคาร

08.00 – 14.00 น.

แผนกรังสีวิทยา

พุธ

08.00 – 17.00 น.

แผนกรังสีวิทยา

พฤหัสบดี

08.00 – 20.00 น.

แผนกรังสีวิทยา

ศุกร์

เสาร์

อาทิตย์

08.00 – 17.00 น.

แผนกรังสีวิทยา