ประวัติแพทย์

พญ. อรนลิน บุญศิริศักดิ์

สาขาเฉพาะทาง : รังสีแพทย์

ภาษา :     ไทย, อังกฤษ

 

การศึกษา

  •      จบคณะแพทยศาสตร์บัณทิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2553

วุฒิบัตร

  •      ได้รับวุฒิบัตรสาขา รังสีวิทยาวินิจฉัย จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2559 

  •      ได้รับวุฒิบัตรสาขา อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2564 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

อังคาร

08.00 – 20.00 น.

แผนกรังสีวิทยา

พุธ

08.00 – 17.00 น.

แผนกรังสีวิทยา

พฤหัสบดี

08.00 – 14.00 น.

แผนกรังสีวิทยา

ศุกร์

08.00 – 17.00 น.

แผนกรังสีวิทยา

เสาร์

08.00 – 17.00 น.

แผนกรังสีวิทยา

อาทิตย์