ประวัติแพทย์

พญ.ญาดา จูมงคล

สาขาเฉพาะทาง : ศัลยแพทย์ทั่วไป

 

ภาษา :     ไทย, อังกฤษ

 

การศึกษา

  •      จบคณะแพทยศาสตร์บัณทิต โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2554

 

วุฒิบัตร

  •      ได้รับวุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ จากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2565

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

อังคาร

08.00 – 17.00 น.

08.00 – 20.00 น.

ศูนย์ศัลยกรรม

ห้องฉุกเฉิน

พุธ

08.00 – 14.00 น.

ศูนย์ศัลยกรรม

พฤหัสบดี

08.00 – 17.00 น.

12.00 – 17.00 น.

ศูนย์ศัลยกรรม

ศูนย์ศัลยกรรม (ปกส.)

ศุกร์

เสาร์

08.00 –17.00 น.

08.00 – 20.00 น.

ศูนย์ศัลยกรรม

ห้องผ่าตัด

อาทิตย์

08.00 –12.00 น.

12.00 –17.00 น.

ศูนย์ศัลยกรรม (ปกส.)

ศูนย์ศัลยกรรม / ห้องฉุกเฉิน