ประวัติแพทย์

พญ.กฤษรี จิตคล่องทรัพย์

สาขาเฉพาะทาง : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยาคลินิก

 

ภาษา         :  ไทย, อังกฤษ

การศึกษา    : 

-  จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล (แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี) เมื่อปี พ.ศ. 2537

วุฒิบัตร      :

-  ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยาแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2546

 

 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

-

-

อังคาร

13.00 – 15.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

พุธ

08.00 – 20.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

พฤหัสบดี

07.30 – 16.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

ศุกร์

-

                                -

เสาร์

08.00 – 12.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2