ประวัติแพทย์

นพ.บุญเลี้ยง เจริญสุข

สาขาเฉพาะทาง : ศัลยแพทย์ทั่วไป

 

ภาษา      ไทย, อังกฤษ Replica Bvlgari Handbags

 

การศึกษา

  •      แพทยศาสตร์บัณฑิต  ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล  ปี พ.ศ.2518

 

วุฒิบัตร

  •      ได้รับวุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  มหาวิทยาลัยมหิดล  ปี พ.ศ.2524

 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

08.00 – 12.00 น.

ศูนย์ศัลยกรรม

อังคาร

08.00 – 12.00 น.

ศูนย์ศัลยกรรม

พุธ

พฤหัสบดี

08.00 – 12.00 น.

ศัลยกรรม (ปกส.)

ศุกร์

08.00 – 12.00 น.

ห้องฉุกเฉิน