ประวัติแพทย์

นพ.ชัยวัธน์ แสงเขียว

สาขาเฉพาะทาง : ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ด้านกระดูกสันหลัง

 

ภาษา         :  ไทย, อังกฤษ

การศึกษา    : 

-  จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2549

วุฒิบัตร      : 

-  ได้รับวุฒิบัตรสาขาออร์โธปิดิกส์ จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2556


 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

12.00 - 17.00 น.

ศูนย์โรคกระดูกและข้อ

อังคาร

12.00 - 17.00 น.

ศูนย์โรคกระดูกและข้อ

พุธ

08.00 - 12.00 น.

13.00 - 15.00 น.

ห้องผ่าตัด

ศัลยกรรม (ปกส.)

ศุกร์

12.00 - 17.00 น.

13.00 - 15.00 น.

ศูนย์โรคกระดูกและข้อ

ศัลยกรรม (ปกส.)

อาทิตย์

08.00 - 15.00 น.

09.00 - 12.00 น.

ห้องฉุกเฉิน

ศูนย์โรคกระดูกและข้อ