ประวัติแพทย์

พญ.เนาวรัตน์ ทวีศิลป์

สาขาเฉพาะทาง : รังสีแพทย์

 

ภาษา         :  ไทย, อังกฤษ

การศึกษา    : 

-  จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2533

วุฒิบัตร      :

-  ได้รับวุฒิบัตรสาขารังสีวิทยาทั่วไป จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราช เมื่อปี พ.ศ. 2537

-  หลักสูตรรังสีวิทยา จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราช


 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

07.30 – 15.30

แผนกรังสีวิทยา  ตึก MRI Center ชั้น2

อังคาร

07.30 – 15.30

แผนกรังสีวิทยา  ตึก MRI Center ชั้น2

พุธ

07.30 – 15.30

แผนกรังสีวิทยา  ตึก MRI Center ชั้น2

พฤหัสบดี

07.30 – 12.00

แผนกรังสีวิทยา  ตึก MRI Center ชั้น2

ศุกร์

07.30 – 15.30

แผนกรังสีวิทยา  ตึก MRI Center ชั้น2

เสาร์

07.30 – 15.30

แผนกรังสีวิทยา  ตึก MRI Center ชั้น2