ประวัติแพทย์

พญ.กานต์สินี สพันธุพงศ์

สาขาเฉพาะทาง : รังสีแพทย์

best replica watches Bell & Ross Replica Watches

ภาษา         :  ไทย, อังกฤษ

การศึกษา    : 

-  จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2553

วุฒิบัตร      : 

-  ได้รับวุฒิบัตรสาขารังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2558


 

Day

Time

Department

อังคาร

08.00 – 17.00 น.

แผนกรังสีวิทยา 

พุธ

08.00 – 17.00 น.

แผนกรังสีวิทยา 

พฤหัสบดี

08.00 – 17.00 น.

แผนกรังสีวิทยา 

ศุกร์

08.00 – 17.00 น.

แผนกรังสีวิทยา 

เสาร์

08.00 – 17.00 น.

แผนกรังสีวิทยา