ประวัติแพทย์

พญ.อัญชุกร ริจิรวนิช

สาขาเฉพาะทาง : รังสีแพทย์

ภาษา         :  ไทย, อังกฤษ

การศึกษา    : 

-  จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2553

วุฒิบัตร      : 

-  ได้รับวุฒิบัตรสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2558

 

 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

08.00 - 17.00 น.

แผนกรังสีวิทยา  ตึก MRI Center

อังคาร

08.00 - 17.00 น.

แผนกรังสีวิทยา  ตึก MRI Center

พุธ

08.00 - 17.00 น.

แผนกรังสีวิทยา  ตึก MRI Center

พฤหัสบดี

08.00 - 17.00 น.

แผนกรังสีวิทยา  ตึก MRI Center

อาทิตย์

08.00 - 17.00 น.

แผนกรังสีวิทยา  ตึก MRI Center