ประวัติแพทย์

นพ.พิชัย ทีฆภาคย์วิศิษฎ์

สาขาเฉพาะทาง : ศัลยแพทย์ทั่วไป

 

ภาษา     ไทย, อังกฤษ

 

การศึกษา

  •      จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2522

 

วุฒิบัตร

  •      ได้รับวุฒิบัตรสาขา ศัลยศาสตร์ จากโรงพยาบาลตำรวจ เมื่อปี พ.ศ. 2528

 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

08.00 – 17.00 น.

ศัลยกรรม (ปกส.)

อังคาร

08.00 – 17.00 น.

ห้องผ่าตัด

พุธ

08.00 – 17.00 น.

ศูนย์ศัลยกรรม

พฤหัสบดี

08.00 – 17.00 น.

ห้องฉุกเฉิน