ประวัติแพทย์

พญ.ไพลิน มหาพรรณ

สาขาเฉพาะทาง : อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ

 

ภาษา         :  ไทย, อังกฤษ

การศึกษา    : 

-  จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2550

วุฒิบัตร      :

-  ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ.2556

-  ได้รับประกาศนียบัตรกรมควบคุมโรคติดเชื้อไทย จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2558

 

 

วัน

เวลา

สถานที่

อังคาร

07.00 – 16.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

พุธ

07.00 – 15.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

พฤหัสบดี

07.00 – 16.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

ศุกร์

07.00 – 16.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

เสาร์

10.00 – 20.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2