ประวัติแพทย์

พญ.สินีพร กสิวัฒน์

สาขาเฉพาะทาง : สูตินรีแพทย์

 

ภาษา  :  ไทย, อังกฤษ

การศึกษา  : 

-  จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อปี พ.ศ. 2547

วุฒิบัตร  :  

-  ได้รับวุฒิบัตรสาขา สูติ-นรีเวช จากโรงพยาบาลราชวิถี สังกัดกรมการแพทย์
เมื่อปี พ.ศ. 2554

ได้รับประกาศนียบัตรแพทย์เฉพาะทาง ด้านการผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช กรมการแพทย์
โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อปี พ.ศ. 2554


 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

-

-

อังคาร

08.00 – 15.00 น.

คลินิกสูติ - นรีเวช ชั้น4

พุธ

08.00 – 20.00 น.

คลินิกสูติ - นรีเวช ชั้น 4

พฤหัสบดี

08.00 – 15.00 น.

คลินิกสูติ - นรีเวช ชั้น 4

ศุกร์

08.00 – 12.00 น.

08.00 – 15.00  น.

อายุรกรรมเฉพาะทาง 3 

คลินิกสูติ - นรีเวช ชั้น 4

เสาร์

08.00 – 16.00 น.

คลินิกสูติ - นรีเวช ชั้น 4

อาทิตย์ 08.00 – 12.00 น.

อายุรกรรมเฉพาะทาง 3