ประวัติแพทย์

นพ.วิชาญ บุญสวรรค์ส่ง

สาขาเฉพาะทาง : กุมารแพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคภูมิแพ้ โรคหอบหืดและวิทยาภูมิคุ้มกัน

ภาษา  :  ไทย, อังกฤษ

การศึกษา  :  

-  จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2530

วุฒิบัตร  :

-  ได้รับวุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์ จากโรงพยาบาลเด็ก เมื่อปี พ.ศ.2536

-  ได้รับประกาศนียบัตรคณะกรรมการกุมารเวชศาสตร์ภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2548

 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

-

                       -

อังคาร

08.00 – 20.00 น.

คลินิกกุมารเวช ชั้น4

พุธ

17.00 –  20.00  น.

คลินิกกุมารเวช ชั้น4

พฤหัสบดี

-

                         -

ศุกร์

08.00 – 14.00 น.

คลินิกกุมารเวช ชั้น4

เสาร์

08.00 – 17.00 น.

คลินิกกุมารเวช ชั้น4