ประวัติแพทย์

นพ.สงวน วงศ์ศรีสุจริต

สาขาเฉพาะทาง : กุมารแพทย์

ภาษา  :  ไทย, อังกฤษ

การศึกษา  : 

-  จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2530

วุฒิบัตร  : 

-  ได้รับรับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ จากโรงพยาบาลวชิร เมื่อปี พ.ศ. 2536

 

 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

-

                         - 

อังคาร

-

                         -

พุธ

08.00 –  20.00  น.

คลินิกกุมารเวช ชั้น4

พฤหัสบดี

08.00 –  17.00  น.

คลินิกกุมารเวช ชั้น4

ศุกร์

-

-

เสาร์

-

-

อาทิตย์

10.00 –  20.00  น.

คลินิกกุมารเวช ชั้น4