ประวัติแพทย์

นพ.วิบูลย์ วิระมิตรชัย

สาขาเฉพาะทาง : กุมารแพทย์เฉพาะทาง ด้านทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

 

ภาษา  :  ไทย, อังกฤษ

การศึกษา  : 

-  จบแพทยศาสตร์บัณทิต จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2536

วุฒิบัตร  :

-  ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2542

-  ได้รับประกาศนียบัตรสาขาเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิดของประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2550

 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

08.00 – 17.00 น.

แพทย์ประจำห้องผู้ป่วยวิกฤติเด็ก

อังคาร

08.00 – 17.00 น.

แพทย์ประจำห้องผู้ป่วยวิกฤติเด็ก

พุธ

08.00 – 17.00 น.

แพทย์ประจำห้องผู้ป่วยวิกฤติเด็ก

พฤหัสบดี

08.00 – 17.00 น.

แพทย์ประจำห้องผู้ป่วยวิกฤติเด็ก

ศุกร์

08.00 – 17.00 น.

แพทย์ประจำห้องผู้ป่วยวิกฤติเด็ก