ประวัติแพทย์

พญ.วรารัตน์ ณีรัตนพันธุ์

สาขาเฉพาะทาง : กุมารแพทย์

ภาษา  :  ไทย, อังกฤษ

การศึกษา  : 

-  จบแพทยศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยม อันดับ 2 จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อปี พ.ศ. 2542 

วุฒิบัตร  :  

-  ได้รับวุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อปี พ.ศ. 2548

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

08.00 – 20.00 น.

คลินิกกุมารเวช

อังคาร

-

                     -

พุธ

-

                     -

พฤหัสบดี

08.00 – 15.00 น.

คลินิกกุมารเวช

ศุกร์

-

                       -

อาทิตย์

08.00 – 17.00 น.

คลินิกกุมารเวช​