ประวัติแพทย์

พญ.พรสวรรค์ อาพัทธพงศ์

สาขาเฉพาะทาง : กุมารแพทย์

swiss replica watches replica watches

ภาษา  :  ไทย, อังกฤษ

การศึกษา  :  

-  จบจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2534

วุฒิบัตร  : 

-  ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2541

 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

                     -  

 

-

อังคาร

08.30 – 16.00 น.

คลินิกกุมารเวช ชั้น 4

พุธ

-

                          -

พฤหัสบดี

08.30 –  18.00  น.

คลินิกกุมารเวช ชั้น 4

เสาร์

08.30 – 14.00 น.

คลินิกกุมารเวช ชั้น 4

อาทิตย์

-

                        -