ประวัติแพทย์

นพ.วินิจ สุวรรณรัฐภูมิ

สาขาเฉพาะทาง : ศัลยแพทย์ทั่วไป

​​

 

ภาษา     ไทย, อังกฤษ

 

การศึกษา

  • จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2534

 

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตรสาขา ศัลยศาสตร์ทั่วไป จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2538

 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

08.00 – 17.00 น.

ห้องฉุกเฉิน

อังคาร

08.00 – 17.00 น.

ห้องผ่าตัด

พุธ

08.00 – 17.00 น.

ศัลยกรรม (ปกส.)

พฤหัสบดี

08.00 – 16.00 น.

ศูนย์ศัลยกรรม 

อาทิตย์

08.00 – 15.00 น.

ศูนย์ศัลยกรรม