ประวัติแพทย์

พญ.ชนาภรณ์ ธุระพันธุ์

สาขาเฉพาะทาง : กุมารแพทย์

ภาษา  :  ไทย, อังกฤษ

การศึกษา  :  

-  จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2548

วุฒิบัตร   :  

-  ได้รับวุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2554

 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

08.30 – 20.00 น.

คลินิกกุมารเวช ชั้น 4

อังคาร

                           -

พุธ

-

                           -
พฤหัสบดี -                            -

ศุกร์

08.30 – 17.00 น.

คลินิกกุมารเวช ชั้น 4

อาทิตย์

-

                           -