ประวัติแพทย์

รศ.นพ. เสรี สิงหถนัดกิจ

สาขาเฉพาะทาง : แพทย์เฉพาะทาง ด้านศัลยกรรมหัวใจและปอด

 

ภาษา :     ไทย, อังกฤษ

 

การศึกษา  :  

-  จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2531

วุฒิบัตร  : 

-  ได้รับวุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2536

-  ได้รับวุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2538

-  ได้รับการอบรมเฉพาะทางด้านการผ่าตัดหัวใจ จากเมืองบริสเบน รัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย เมื่อปี พ.ศ. 2542-2543

 

วัน

เวลา

สถานที่

อาทิตย์

17.00 - 20.00 น.

ศูนย์ศัลยกรรม