ประวัติแพทย์

นพ.ชนาพงษ์ กิตยารักษ์

สาขาเฉพาะทาง : แพทย์เฉพาะทาง ด้านศัลยกรรมหัวใจและปอด

 

ภาษา :     ไทย, อังกฤษ

 

การศึกษา  : 

-  จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2541

วุฒิบัตร  :

-  ได้รับวุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2548

-  ได้รับวุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2550 

วัน

เวลา

สถานที่

อาทิตย์

17.00 - 20.00  น.

ศูนย์ศัลยกรรม