ประวัติแพทย์

นพ.ฉัตรชัย จิรอดิศัย

สาขาเฉพาะทาง : แพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด

 

ภาษา :     ไทย, อังกฤษ

 

การศึกษา  : 

-  จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร  :

-  ได้รับวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์

-  ได้รับวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ จากศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2549

-  ได้รับวุฒิบัตรอนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด เมื่อปี พ.ศ. 2553

 

วัน

เวลา

สถานที่

พุธ

08.00 – 12.00 น.

08.00 – 10.00 น.

ศูนย์โรคหัวใจ​

อายุรกรรมเฉพาะทาง 2