ประวัติแพทย์

นพ.สมประสงค์ เหลี่ยมสมบัติ

สาขาเฉพาะทาง : แพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคระบบทางเดินหายใจ

 

ภาษา :     ไทย, อังกฤษ

 

การศึกษา  

-  คณะแพทยศาสตร์ จากโรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2548

วุฒิบัตร  :

-  ได้รับวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป เมื่อปี พ.ศ.2554

-  ได้รับวุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ เมื่อปี พ.ศ.2556

-  Research fellowship in sleep medicine,sleep disorder center,cleveland clinic,ohio,United States, 2016

           -  Internatinal sleep specialist certificate, world sleep society, 2017

           -  ได้รับวุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์การนอนหลับ เมื่อปี พ.ศ.2561


 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

17.00 – 20.00 น.

ศูนย์อายุรกรรม ชั้น 2

เสาร์

07.00 – 17.00 น.

ศูนย์อายุรกรรม ชั้น 2