ประวัติแพทย์

กภ.ธารทอง สุโขชัยยะกิจ

สาขาเฉพาะทาง : นักกายภาพบำบัด

 

ภาษา :     ไทย, อังกฤษ

 

การศึกษา  :  

-  จบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (กายภาพบำบัด) จากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2541