ประวัติแพทย์

นพ.กชกร สถิตย์เสถียร

สาขาเฉพาะทาง : แพทย์เฉพาะทาง ด้านโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา

 

ภาษา     ไทย, อังกฤษ

 

การศึกษา

  • จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2546

 

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาโสตศอนาสิกวิทยาแห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2552

 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

08.00 – 20.00 น.

09.00 - 12.00 น.

คลินิกหู คอ จมูก

ห้องผ่าตัด

อังคาร

08.00 – 20.00 น.
13.00 – 16.00 น.

คลินิกหู คอ จมูก

คลินิกเวชกรรม วิภาพัฒน์

 

พุธ

08.00 –20.00 น.

คลินิกหู คอ จมูก

พฤหัสบดี

13.00 – 17.00 น.
12.00 – 20.00 น.

คลินิกเวชกรรม วิภาพัฒน์

คลินิกหู คอ จมูก

ศุกร์

08.00 – 12.00 น.
​12.00 – 20.00 น.

ห้องผ่าตัด
คลินิกหู คอ จมูก

เสาร์

17.00 – 20.00 น.

คลินิกหู คอ จมูก

อาทิตย์

-

-