ประวัติแพทย์

กภ.อภิชญา จงจารุกวิน

สาขาเฉพาะทาง : นักกายภาพบำบัด

 

ภาษา :     ไทย, อังกฤษ

 

การศึกษา  

-  จบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (กายภาพบำบัด) จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เมื่อปี พ.ศ.2558