ประวัติแพทย์

พญ.เสาวนีย์ แสงอรุณ

สาขาเฉพาะทาง : กุมารแพทย์

 

ภาษา :     ไทย, อังกฤษ

 

ปริญญาบัตร

  • จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ.  2528

 

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2532

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

-

-

อังคาร

09.00 – 17.00 น.

คลินิกกุมารเวช ชั้น 4

พุธ

08.00 - 15.00 น.

คลินิกกุมารเวช ชั้น 4

พฤหัสบดี

09.00 – 17.00 น.

คลินิกกุมารเวช ชั้น 4

ศุกร์

-

-

เสาร์

-

-

อาทิตย์

 –