ประวัติแพทย์

นพ.ภีมณพัชญ์ ธนชาญวิศิษฐ์

สาขาเฉพาะทาง : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านประสาทวิทยา

panerai replica watches www.paneraiswissclone.info

ภาษา :     ไทย, อังกฤษ

 

ปริญญาบัตร

  •      แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต ปี พ.ศ.2555

วุฒิบัตร

  •      ได้รับวุฒิบัตรสาขาประสาทวิทยา จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ พ.ศ.2561 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

08.00 – 20.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

อังคาร

08.00 – 12.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

พุธ

08.00 – 20.00 น.

08.00 - 11.00 น.

13.00 – 16.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

อายุรกรรมเฉพาะทาง 3

อายุรกรรมเฉพาะทาง 2

พฤหัสบดี

08.00 – 17.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

ศุกร์

-

-

เสาร์

-

-

อาทิตย์

09.00 – 17.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2