ประวัติแพทย์

นพ.ปัญโญ วุฒิรักษ์ชัยนันท์

สาขาเฉพาะทาง : อายุรแพทย์ทั่วไป

ภาษา :     ไทย, อังกฤษ 

hublot replica watches

ปริญญาบัตร

  •      แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต ปี พ.ศ.2554​

 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

-

-

อังคาร

-

-

พุธ

13.00 – 15.00 น.

อายุรกรรมเฉพาะทาง ชั้น 1

พฤหัสบดี

13.00 – 15.00 น.

อายุรกรรมเฉพาะทาง ชั้น 1

ศุกร์

08.00 – 12.00 น.

13.00 – 15.00 น.

อายุรกรรมเฉพาะทาง ชั้น 1

เสาร์

13.00 – 20.00 น.

อายุรกรรมเฉพาะทาง ชั้น 1

อาทิตย์

-

-