ประวัติแพทย์

พญ.สุรีพร สถิตย์น้อย

สาขาเฉพาะทาง : แพทย์เฉพาะทาง ด้านโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา

 

ภาษา     ไทย, อังกฤษ

 

การศึกษา

  • จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2548

 

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาโสต ศอ นาสิก วิทยา

 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

-

-

อังคาร

08.00 – 16.00 น.

12.00 – 16.00 น.

คลินิกเวชกรรม วิภาพัฒน์

ห้องผ่าตัด

พุธ

08.00 – 13.00 น.

คลินิกเวชกรรม วิภาพัฒน์

พฤหัสบดี

-

                               -

ศุกร์

13.00 – 20.00 น.

คลินิกหู คอ จมูก

เสาร์

-

                            -

อาทิตย์

-

-